RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bogusław Wieczorek Centrum Medyczne Patria z siedzibą w Laskach, 05-080 przy ul. Brzozowa 92 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową/zamówieniem/zleceniem.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, etc.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bogusław Wieczorek Centrum Medyczne Patria nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – profilowane.

Dom Opieki Seniora Warszawa, opieka seniora, prywatny dom opieki

Dom Opieki św. Kosmy i Damiana

Gawartowa Wola 34b,
05-085 Kampinos

tel. 606 293 291
e-mail: info@gawartowka.pl