Pobyty dzienne

Pobyt dzienny przeznaczony jest dla seniora, który na stałe nie zamieszkuje w domu opieki. Przebywa tylko w określonych umową godzinach np. od 7- 17 a mieszka na stałe we własnym domu. Pensjonariusz nie ma na stałe wydzielonego dla siebie pokoju. Może korzystać z wyżywienia i rehabilitacji.

Pobyt dzienny proponowany jest rodzinom, które z określonych powodów nie mogą opiekować się seniorem w konkretnych godzinach. Godziny opieki w ośrodku wybiera się zgodnie z zapotrzebowaniem opiekunów/rodziny.

W trakcie pobytu w ośrodku senior korzysta z oferty domu opieki łącznie z wyżywieniem. Rehabilitacja ustalana jest indywidualnie. Za pobyt dzienny opłata jest godzinowa lub ryczałtowa.

seniorka z opiekunką - opieka dzienna w domu opieki warszawa i okolice

Dom Opieki Seniora Warszawa, opieka seniora, prywatny dom opieki

Dom Opieki św. Kosmy i Damiana

Gawartowa Wola 34b,
05-085 Kampinos

tel. 606 293 291
e-mail: info@gawartowka.pl