Pobyt opiekuńczo-rehabilitacyjny

Przewidywane są pobyty dwu i czterotygodniowe z możliwością przedłużenia.

Pobyty opiekuńczo-rehabilitacyjne przeznaczone są dla osób po udarach, złamaniach, z chorobą Alzheimera, niepełnosprawnych. Rehabilitacja ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta.

Pensjonariusz korzysta z całej oferty domu opieki na Pobyt Stały. Nasz dom opieki zbudowany jest bez barier, bezprogowo, posiada podjazdy, uchwyty w łazienkach. Zapewnia sprzęt do przemieszczania się i rehabilitacji.

Oferujemy rehabilitację indywidualną dostosowaną do wieku i schorzenia pensjonariusza. Proponujemy rehabilitację grupową w gronie innych osób.

Rehabilitacja daje możliwość usprawnienia fizycznego, co pozytywnie wpływa na samopoczucie i komfort życia podopiecznych.

Turnusy rehabilitacyjne dla seniorów Warszawa

Rehabilitacja neurologiczna

Dom Opieki św. Kosmy i Damiana w ramach pobytów opiekuńczo-rehabilitacyjnych oferuje pensjonariuszom rehabilitację neurologiczną. Rehabilitacja neurologiczna przeznaczona jest szczególnie dla osób po udarach i chorobach neurologicznych. Seniorzy biorą udział w rehabilitacji z elementami terapii ręki, ćwiczeń usprawniających dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Pensjonariusze rehabilitują się pod okiem doświadczonego specjalisty. Zajęcia indywidualne i grupowe mają na celu umożliwienie uczestnikom rehabilitacji neurologicznej osiągnięcie celów związanych z regeneracją i przyspieszenie procesu powrotu do sprawności.

Rehabilitacja neurologiczna w naszym domu opieki przeprowadzana jest w skoordynowany sposób z holistycznym podejściem do każdego pacjenta. Dążymy do zoptymalizowania efektów terapii, poprawy samopoczucia, jakości życia i codziennego funkcjonowania pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Krótkoterminowe i długoterminowe cele terapeutyczne określane są dla każdego pacjenta indywidualnie.

Rehabilitacja ortopedyczna

Rehabilitacja ortopedyczna przeznaczona jest dla osób z dolegliwościami bólowymi, a także urazami stawów. Osoby z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego często odczuwają silny ból i wykazują ograniczoną ruchomość kręgosłupa i stawów. Rehabilitacją ortopedyczną objęci są pacjenci po operacjach, ale również ci, którzy potrzebują jej w celu złagodzenia bólu bez operacji. Celem rehabilitacji ortopedycznej jest poza uśmierzeniem bólu poprawa ruchomości stawów, wzmocnienie mięśni oraz przygotowanie chorego do poruszania się bez dodatkowego wsparcia w postaci np. balkoników rehabilitacyjnych czy kul. Wykonujemy zabiegi rehabilitacyjne i opracowujemy program ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb pensjonariusza i pozwalających na aktywizowanie seniora w optymalnym dla niego tempie i formie. W naszym domu opieki rehabilitujemy pacjentów po endoprotezie stawu, złamaniu czy też urazach mięśni. Stopniowo uruchamiany kończyny, zwiększamy zakres ruchu w stawach, wzmacniamy siłę mięśni. Kładziemy duży nacisk na kształtowanie samodzielności naszych podopiecznych i pokazujemy jak prawidłowo wykonywane codzienne czynności mogą wzmacniać efekty terapeutyczne. Ćwiczymy m. in. samodzielne ubieranie się w przypadku pacjentów po operacji wstawienia endoprotezy. Ćwiczenia rozciągające oraz mobilizacje stawów przynoszą znaczne korzyści osobom z dysfunkcjami stawów.

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna skierowana jest do pacjentów zmagających się z problemami natury kardiologicznej, ale również osób w podeszłym wieku, u których obserwuje się czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo zachorowania. Jest wiele chorób i dolegliwości o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, jednak wszystkie należy traktować poważnie. Rehabilitacja kardiologiczna ma na celu zmniejszyć dolegliwości, poprawić sprawność fizyczną a także jakość życia seniorów z chorobami układu krążenia. Jej zadaniem jest również uczyć i kształtować właściwe zachowania seniorów.

W naszym domu opieki realizujemy terapie opracowane z myślą o osobach powracających do zdrowia po zawałach serca, operacjach np. by-passach, czy osób z chorobami takimi jak choroba wieńcowa. Każdorazowo oceniamy zdolność seniora do podejmowania wysiłku fizycznego danego typu, tak aby zadbać o jego bezpieczeństwo. Dobieramy ćwiczenia dopasowane do możliwości danej osoby oraz kontrolujemy prawidłowe ich wykonywanie.

Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego

W naszym domu opieki prowadzimy również rehabilitację pensjonariuszy zmagających się z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli, po operacjach w obrębie klatki piersiowej a także po przebytych chorobach układu sercowo-naczyniowego czy też infekcjach dróg oddechowych. Zasadnicze zadania jakie mamy przed sobą to zwiększenie pojemności płuc, zmniejszenie duszności i nasilenia objawów chorobowych oraz poprawę tolerancji wysiłkowej organizmu pacjenta. W zależności od indywidualnych potrzeb seniora wdrażamy ćwiczenia aerobowe, wzmacniające, ćwiczenia przedłużonego wydechu. 

Rehabilitacja osób starszych

Rehabilitacja osób starszych w wielu przypadkach stanowi uzupełnienie leczenia chorób , z którymi zmagają się seniorzy. Wielu seniorów wraz z wiekiem doświadcza mniejszych lub większych trudności związanych z ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia i kondycji czy też często pojawiającymi się chorobami. Często rehabilitacja ma na celu poprawę ruchomości, odbudowanie siły i witalności seniorów, poprawę sprawności układu sercowo-naczyniowego. W ramach programów rehabilitacyjnych wykonujemy m.in. masaże czy też gimnastykę dla seniorów dostosowaną do możliwości osób w niej uczestniczących.

Osoby starsze u których rozwija się demencja doświadczają postępującego spadku zdolności poznawczych, deficytów neurologicznych oraz związanych z nimi objawów behawioralnych i psychologicznych. Powoduje to znaczne ograniczenie ich zdolności do prowadzenia samodzielnego życia. W przypadku osób z chorobą otępienną częste są problemy z koordynacją, zaburzenia wymowy, problemy z pamięcią. Obserwujemy również zaburzenia połykania. W naszym domu opieki realizujemy program mający na celu poprawę sprawności i kondycji seniora dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Wzmacniamy układ mięśniowy i stawy, dbamy o to, aby pracować nad zwiększeniem aktywności pacjenta i poprawą sprawności. Wdrażamy również ćwiczenia pamięciowe o zróżnicowanym stopniu trudności tak, aby właściwie stymulować układ nerwowy.

Dom Opieki Seniora Warszawa, opieka seniora, prywatny dom opieki

Dom Opieki św. Kosmy i Damiana

Gawartowa Wola 34b,
05-085 Kampinos

tel. 606 293 291
e-mail: info@gawartowka.pl