Dobra opieka nad osobami starszymi – o czym należy pamiętać?

Chcesz nawiązać współpracę z naszym domem seniora jako opiekun osób starszych? Jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę. Jednak mamy też świadomość, że nie wszyscy są w stanie podołać wymogom i obowiązkom wiążącym się z funkcjami opiekunów seniorów. Do tej pracy trzeba mieć bowiem określone predyspozycje. Na czym polegać powinna fachowa opieka nad osobami starszymi? Jakie cechy charakteru powinieneś mieć, by sprawdzić się jako pracownik domu seniora?

Opieka nad osobami starszymi – dla pracowników z empatią

Szansę na długoletnią współpracę mają przede wszystkim osoby, które:

Dom opieki – o czym pamiętać, przekraczając jego progi?

Poznając po raz pierwszy zakątki domu opieki trzeba pamiętać, że jest to miejsce szczególnie wyczulone na hałas. Starsi ludzie tutaj przebywający ponad wszystko pragną spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Nie oznacza to bynajmniej braku aktywności. Na każdym kroku widać aktywność, zaangażowanie i poszanowanie wspólnych relacji. Nadmierny hałas bez powodu jest tu jednak niewskazany. Seniorzy domu opieki chętnie i szybko nawiązują znajomości z nowymi opiekunami. Tak to już jest w instytucjach, gdzie dba się o rodzinną atmosferę i o to, by każdy mógł być wyłącznie sobą. Kolejną ważną sprawą, której przestrzega się w domu opieki jest higiena. Opieka nad seniorem, robienie zastrzyków, wydawanie leków, wymienianie odzieży, opatrunków, itp. wymaga obowiązkowego zachowania czystości w sterylnych warunkach. Na to kładzie się szczególny nacisk w instytucjach, które do niedawna najbardziej narażone były na COVID.

Dom Opieki Seniora Warszawa, opieka seniora, prywatny dom opieki

Dom Opieki św. Kosmy i Damiana

Gawartowa Wola 34b,
05-085 Kampinos

tel. 606 293 291
e-mail: info@gawartowka.pl